PERITATGE

Què és un perito?

Son professionals experts en matèria econàmica empresarial y mercantil que execeixen el peritatge. Per tant, avaluen y realitzen estudis de situació a nivell d’administració y comptabilitat empresarial fent ús  de la informació, les dates i els registres contables de l’activitat empresarial per al seu anàlisis.

peritatge

Què fa un perito mercantil?

Un pèrit mercantilista s’encarrega d’analitzar i avaluar la informació d’una empresa o un procés mercantil. Vetllant per la legalitat, buscant situacions fraudulentes o irregulars i informant d’elles. Totes les conclusions de l’anàlisi duta a terme han de detallar 1 en un informe pericial.

Per tant, un perit mercantil forense té dues àrees de coneixement igual d’importants per a exercir com a expert. L’àrea econòmica i l’àrea legal. Des de la perspectiva legal, un perit mercantil ha de vetllar pel compliment normatiu i legal de la situació que aquest peritant.

Tota activitat econòmica ja sigui de caràcter empresarial o mercantil està contextualitzada en una normativa legal que s’ha de complir. Una de les funcions fonamentals de tot perit mercantil és analitzar que tot s’ajusta a dret dins d’aquestes activitats.

La segona, i no menys important, és que des del punt de vista econòmic s’haurà d’analitzar tota la informació i moviments produïts per l’activitat, analitzant la veracitat i traçabilitat d’aquesta informació.

 

Peritatges

Els nostres serveis

Peritatge mercantil

Peritatge judicial

PeritatgE PRIVAT 

 

Peritatges

Els nostres serveis

Peritatge mercantil

Peritatge judicial

PeritatgE PRIVAT 

 

Contacta

 

perito@miquelestrany.com
+34 619 037 592