Foto inicio auditoria

les auditories

Una auditoria genèricament és l’avaluació d’una organització, sistema, procés o producte.

El propòsit de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa.

L’auditoria avalua la conformitat actual i la futura.

MIQUEL ESTRANY COLL

DESCARREGA’T LES nias-es

MIQUEL ESTRANY COLL

DESCARREGA’T LES nias-es

Contacta

 

auditoria@miquelestrany.com
+34 619 037 592