AUDITORIA

COMPTABILITAT

PERITATGE

Miquel Estrany Coll

MIQUEL ESTRANY COLL

Els nostres serveis

Logo auditoria

AUDITORIA

Una auditoria genèricament és l’avaluació d’una organització, sistema, procés o producte.El propòsit de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa.L’auditoria avalua la conformitat actual i la futura.

Logo comptabilitat

COMPTABILITAT

La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions en el si de la mateixa i el control extern, presentant la informació , prèviament enregistrada, de manera sistemàtica i útil per a les diferents parts interessades.

Logo peritatge

PERITATGE

Son professionals experts en matèria econàmica empresarial y mercantil que execeixen el peritatge. Per tant, avaluen y realitzen estudis de situació a nivell d’administració y comptabilitat empresarial fent ús  de la informació, les dates i els registres contables de l’activitat empresarial per al seu anàlisis.

MIQUEL ESTRANY COLL

Els nostres serveis

Logo auditoria

AUDITORIA

Una auditoria genèricament és l’avaluació d’una organització, sistema, procés o producte.El propòsit de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa.L’auditoria avalua la conformitat actual i la futura.

Logo comptabilitat

COMPTABILITAT

La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions en el si de la mateixa i el control extern, presentant la informació , prèviament enregistrada, de manera sistemàtica i útil per a les diferents parts interessades.

Logo peritatge

PERITATGE

Son professionals experts en matèria econàmica empresarial y mercantil que execeixen el peritatge. Per tant, avaluen y realitzen estudis de situació a nivell d’administració y comptabilitat empresarial fent ús  de la informació, les dates i els registres contables de l’activitat empresarial per al seu anàlisis.

MIQUEL ESTRANY COLL

Els nostres serveis

Logo auditoria

AUDITORIA

Una auditoria genèricament és l’avaluació d’una organització, sistema, procés o producte.El propòsit de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa.L’auditoria avalua la conformitat actual i la futura.

Logo comptabilitat

COMPTABILITAT

La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions en el si de la mateixa i el control extern, presentant la informació , prèviament enregistrada, de manera sistemàtica i útil per a les diferents parts interessades.

Logo peritatge

PERITATGE

Son professionals experts en matèria econàmica empresarial y mercantil que execeixen el peritatge.Per tant,avaluen i realitzen estudis de situació a nivell d’administració i comptabilitat empresarial.

MIQUEL ESTRANY COLL

col.laboradors

MIQUEL ESTRANY COLL

col.laboradors

MIQUEL ESTRANY COLL

col.laboradors